Kurtz

Navnet Kurtz er en af de mindre grupper i fortegnelsen med kun 12 bærere af navnet. Som så mange andre aner kommer det fra Tyskland. Poul Kurtz (?-1676) og han hustru Marie Elligers (?-1695) var blevet gift i Tyskland før 1655.
I 1655 blev Poul Kurtz af Kong Frederik den 3. udnævnt til hofguldsmed. Han fremstillede på bestilling af Kongen en del af de nuværende kronjuveler. Bl.a. Christian den 5.'s krone, som idag kan ses på Rosenborg, blev fremstillet af Poul Kurtz før Christian 5.'s salving til enevældig konge i 1671.
Med til historien hører at den (kronen) var udstillet i Poul Kurtz' forretning i Østergade i 3 dage før den blev leveret den 7. juni 1671.
Forbindelsen til min gren er følgende:

Poul Kurtz (?-1676) g. m. Marie Elligers (?-1695)
                                            ¦
Margrethe Cathrine Kurtz (?-1730) g. 1677 m. Hans Pedersen (1636-1724)
                                            ¦
Marie Hansdatter Curtz (1680-1767) g. m. Lauge Pedersen (1692-1753)
                                            ¦
Cecilie Laugesdatter Borch (1720-?) g. 1737 m. Hans Hansen Sidelmann (1724-1815)
                                            ¦
Marie Hansdatter Sidelmann (1742-1830) g. 1778 m. Vincentz Bregnholm (1724-1815)
                                            ¦
Cathrine Marie Foss Bregnholm (1779-1855) g. 1808 m. Ole (Oluf) Christian Bendix (1767-1825)

Tilbage til startside