Neuhausen

Neuhausen/Neuhuusen og Leflang er egentlig særdeles fåtallige i min fortegnelse; men alligevel medtaget heri.

Petrus Mathias Neuhuusen. g 1813 m. Marie Leflang
                                            ¦
Søren Lauge Christian Bendix(1815-1899) g. 1840 m. Dorthea Christiane Neuhausen

Tilbage til startside